Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene. Disse er formell kompetanse eller realkompetanse.

 
Formelle opptakskrav

Opptakskravene for formell kompetanse er generell studiekompetanse gjennom fullført og bestått treårig videregående utdanning.

Det godkjennes også yrkesrettet utdanning med fagbrev.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

 

Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom utdanning og praktisk relevant yrkeserfaring over 5 år.

 

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.