Matias setter pris på den praktiske tilnærmingen studiene på Gokstad Akademiet har:

– Vi får en følelse på hvordan ting faktisk fungerer i arbeidslivet

Den ferske studenten Matias ville ikke flytte fra hjembyen helt enda, og søkte derfor på Gokstad Akademiet. Vi har tatt en prat med han om hvordan studentlivet er i Sandefjord.

 

 

Navn: Matias

Alder: 19

Studie: Salg, ledelse og markedsføring

Matias2.jpg

Hvordan er studentmiljøet?

- Det har blitt mye digitalt på grunn av korona, som har gjort det litt vanskeligere å få til et ordentlig studentmiljø. Vi ble derimot delt i grupper i starten av året og hatt mye gruppeoppgaver siden. Innad i gruppen har vi jobbet godt sammen og blitt godt kjent.

 

Sandefjord er ingen tradisjonell studentby, hvordan er det å studere der?

- Med såpass mye digital undervisning har det vært litt vanskelig å skape et ordentlig studentmiljø i byen, men det kommer seg nok etter hvert. Jeg kjenner til flere i klassen som har blitt kjent og funnet på ting sammen.

 

Hva gjør skolen for at dere skal være best mulig rustet for arbeidslivet når dere er ferdig?

- Lærerne våre prøver å kombinere praksis og teori. Vi har fått reelle oppgaver fra bedrifter, samarbeidet med dem og fått være med å utvikle bedriften. På den måten vet vi hva som skal gjøres når vi kommer ut i jobb. 

 

Hvordan har du blitt ivaretatt under covid?

- Vi skulle gjerne vært mer til stede fysisk, men skolen har fulgt alle retningslinjer og holdt oss hjemme. Kanskje også lenger enn det som har vært nødvendig, men de har bare hatt vårt beste i tankene underveis. Jeg synes de har løst det på en fin måte.

 

Hva tenker du er fordelen med å gå på en fagskole?

- Helt enkelt får du en mer praktisk tilnærming til studiet og det vi driver med.

Hva gjorde at du valgte å studere på Gokstad Akademiet?

- Planen min var i utgangspunktet å flytte for å ta en bachelor på universitet, men kom frem til at jeg ville bli i Sandefjord minst ett år til. Jeg er født og oppvokst her, og da muligheten for å søke på Gokstad Akademiet kom, måtte jeg takke ja til det.

 

Hva skiller Gokstad Akademiet fra andre skoler?

- Det er en mer praktisk tilnærming til studier. Vi har ofte gjesteforelesere innom, får reelle oppgaver og muligheten til å få en følelse av hvordan ting faktisk fungerer i arbeidslivet. Det tror jeg er noe annerledes fra et universitet, hvor det nok er mer fokus på lesing og pugging.

 

Hvordan foregår undervisningen og hva slags oppfølging får dere?

- Det har blitt mye Teams dette året, men oppfølgingen er veldig god. Kontaktlæreren vår, Arne, er veldig engasjert og han ønsker at vi skal klare å komme oss gjennom. Jeg kjenner til flere ganger hvor han har sittet med studenter til sent på kvelden og hjulpet dem med oppgaver.