Kurs 8 - Salg og markedsføring

Dette er et kurs for de som ønsker å forstå hvordan forbrukere og kunder tenker i forhold til valg av varer og tjenester.

Deltakerne lærer om forbrukernes atferd ved kjøp og bruk av varer og tjenester. Hvorfor har noen produkter appell i markedet og andre ikke. Forbrukernes kjøpsatferd sier oss hva som ligger bak et kjøp. Denne kunnskapen er viktig for å tilpasse butikken/bedriften slik at dette harmoniserer med kundenes atferd og vurderinger.

Innhold:
•    Kunnskap om salg – behovsanalyser – salgsmodeller 
•    Produkt/løsning/innsikt/
•    Salg og markedsføring i digitale flater
•    Salgsteknikker og metoder
•    Salg og markedsføring i en helhetlig sammenheng

Kurset har 3 innleveringer, og deltakerne må selv kjøpe lærebok.

Kurset har begrenset antall plasser!

Start: Kursene kan påbegynnes fortløpende og må gjennomføres innen 31. desember 2021.