Kurs 7 - Key Account Management

Kurset henvender seg til de som jobber med å bygge og vedlikeholde kunderelasjoner.

Deltakerne lærer hvordan de kan arbeide med dialog- og relasjonsmarkedsføring, lojalitetsbygging og kundeoppfølgingssystemer til effektiv bruk av salgsverktøy. De får kunnskap om ulike salgsverktøy og Key Account Management (kundeledelse), gjennom informasjonsinnhenting om den digitale utviklingen, trender, psykologi og metoder.

Innhold:
•    Utvikling av kunden, posisjonering – bygge relasjoner
•    Videre utvikling av kunden – kundeteam
•    Bruk av CRM systemer
•    Systematikk, planlegging og prosesser

Kurset har 3 innleveringer, og deltakerne må selv kjøpe lærebok.

Kurset har begrenset antall plasser!

Start: Kursene kan påbegynnes fortløpende og må gjennomføres innen 31. desember 2021.