Kurs 6 - Forbruker og kundeatferd

Dette er et kurs for de som ønsker å forstå hvordan forbrukere og kunder tenker i forhold til valg av varer og tjenester.

Deltakerne lærer om forbrukernes atferd ved kjøp og bruk av varer og tjenester. Hvorfor har noen produkter appell i markedet og andre ikke. Forbrukernes kjøpsatferd sier oss hva som ligger bak et kjøp. Denne kunnskapen er viktig for å tilpasse butikken/bedriften slik at dette harmoniserer med kundenes atferd og vurderinger.

Innhold:
•    Kunnskap om forbrukernes atferd ved kjøp og bruk av varer og tjenester
•    Hvorfor har noen produkter appell i markedet og andre ikke
•    Forbrukernes kjøpsatferd sier oss hva som ligger bak et kjøp
•    Motiver, informasjonsbehandling, holdningsspørsmål og persepsjon

Kurset har 3 innleveringer, og deltakerne må selv kjøpe lærebok.


Kurset har begrenset antall plasser!

Start: Kursene kan påbegynnes fortløpende og må gjennomføres innen 31. desember 2021.