Kurs 6 - Forbruker og kundeatferd

Dette er et kurs for de som ønsker å forstå hvordan forbrukere og kunder tenker i forhold til valg av varer og tjenester. Deltakerne lærer om forbrukernes atferd ved kjøp og bruk av varer og tjenester. Hvorfor har noen produkter appell i markedet og andre ikke. Forbrukernes kjøpsatferd sier oss hva som ligger bak et kjøp. Denne kunnskapen er viktig for å tilpasse butikken/bedriften slik at dette harmoniserer med kundenes atferd og vurderinger.

Innhold -temaer
•    Kunnskap om forbrukernes atferd ved kjøp og bruk av varer og tjenester
•    Hvorfor har noen produkter appell i markedet og andre ikke
•    Forbrukernes kjøpsatferd sier oss hva som ligger bak et kjøp
•    Motiver, informasjonsbehandling, holdningsspørsmål og persepsjon

Kurset har 3 innleveringer, og deltakerne må kjøpe lærebok.


Kurset har plass til 15 deltakere

Start: Kursene kan påbegynnes 31.8 og må gjennomføres innen 1. november.

NB! Alle kursene er nå fulltegnet og det er ikke lenger å mulig å melde seg på.