Karrieremuligheter

Våre studier gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet!

 

Gokstad Akademiet tilbyr studier for deg som ønsker en praktisk utdanning med kort vei til jobb.

 

Vi tilbyr tre ulike studier: Digital markedsføring, Salg, ledelse og markedsføring og Front-End utvikling (oppstart høsten 2021). Alle studiene er utviklet i tett samarbeid med arbeidslivet, og er spisset mot de behov bedrifter i ulike bransjer etterspør.

 

Våre lærere vet hva som skal til for at du skal bli en dyktig yrkesutøver. Undervisningen skjer i mindre klasser hvor du får arbeide med bransjenære utfordringer hver eneste dag. Det gjør utdanningen relevant for deg, og deg relevant på arbeidsmarkedet.

Digital markedsføring

Studentene kan etter fullført og bestått utdanning gå inn i en stilling med digital markedsføring. Med fagskole innen digital markedsføring kan studentene få jobbe i markedsavdelinger, netthandels virksomheter, mediebyråer og andre offentlige og private virksomheter.

Digital markedsføring er et raskt voksende fagfelt som går ut på å selge varer og tjenester gjennom digitale kanaler, med det formål å påvirke kundenes atferd. Dette skal skje på en tidsriktig, relevant, personlig og kostnadseffektiv måte. Da kreves det god oversikt over markedsføring som fag, kjenne til forbrukerpsykologi, samtidig som man må ha forståelse for og kunnskaper om muligheter teknologien har for påvirkning.

 

Digital markedsføring er markedsføring av produkter eller merkevarer via en eller flere former for digitale medier. Veksten i bruk av smarttelefoner, apper og andre digitale verktøy har i det siste tiåret «av nye medier» ført til at digitale markedsførere må være i stand til å nå forbrukerne gjennom ulike enheter og digitale plattformer, inkludert sosiale medier.

 

Studiet danner grunnlag for et bredt spekter av stillinger knyttet primært til markedsavdelinger i private bedrifter og offentlige etater. Du kan etter gjennomført studie kan søke et bredt spekter av stillinger innenfor digital markedsføring.
 

De mest aktuelle arbeidsområdene vil være:

• Søkermotoroptimalisering (SEO)

• Online-annonsering

• Sosiale medier

• Innholdsmarkedsføring

• Analyse av nettsted

• Markedsplaner og strategier

 

 

Salg, ledelse og markedsføring

Du kan etter fullført og bestått utdanning jobbe med salg og markedsføring i ulike bransjer og med ulike produkter.

 

Studiet er ikke knyttet opp mot spesifikke bransjer. Studiet danner grunnlag for et bredt spekter av stillinger knyttet primært til salg- og markedsavdelinger i private og offentlige virksomheter.

Studiet egner er også en  kompletterende utdanning til andre fagutdanninger. Det finnes ikke en bransje som ikke har et reelt behov for å selge sine varer, tjenester eller ideer.

 

Alle bedrifter er avhengig av å selge sine tjenester og produkter, salg og markedsførere spiller en viktig rolle for at bedriften skal skape gode resultater og relasjoner.

Frontend-utvikling

Studiet Frontend-utvikling er for deg som vil jobbe med utvikling av brukerorienterte løsninger for web- og mobile enheter. Du kan etter fullført utdanning kunne lage responsive nettsider, ha grunnleggende designprinsipper, kjenne til universell utforming, helhetlige brukeropplevelser og tekniske løsninger.

Du få kompetanse innen de tre hovedspråkene i programmering, HTML, CSS og JavaScript. Disse tre er sentrale elementer i Frontend-utvikling og vil gjøre deg i stand til å finne og utvikle de riktige løsningene.