Gokstad Akademiet5965.jpg

Frontend-utvikling

Frontend-utvikling hos Gokstad Akademiet

Studieinformasjon

Vil du jobbe med utvikling av nettsider og mobile applikasjoner?
 

Studiet Frontend-utvikling er for deg som vil jobbe med utvikling av brukerorienterte løsninger for web- og mobile enheter. Du kan etter fullført utdanning kunne lage responsive nettsider, ha grunnleggende designprinsipper, kjenne til universell utforming, helhetlige brukeropplevelser og tekniske løsninger.

Dette studiet passer for deg som ikke har erfaring innen fagfeltet, og for deg som har jobbet med tradisjonelle medier og ønsker å jobbe videre med utvikling av digitale løsninger.

 

Det er et stort behov i markedet for Frontend-utviklere som kan jobbe tett med andre fagområder for å løse det økende behovet for skreddersydde nettløsninger. Dette studiet er utviklet for å møte bransjens behov ved å gi deg kunnskap og praktiske ferdigheter til å utvikle, forvalte og jobbe med Frontend-utvikling.

 

Etter fullført og bestått utdanning vil du kunne gå inn i en stilling med Frontend-utvikling. Med fagskole innen Frontend-utvikling kan du jobbe i it-selskaper, medie- og kommunikasjonsbedrifter samt større firma med egne it-avdelinger. Studie passer for alle med interesse for utvikling av applikasjoner til nettsider og mobile plattformer.

Du få kompetanse innen de tre hovedspråkene i programmering, HTML, CSS og JavaScript. Disse tre er sentrale elementer i Frontend-utvikling og vil gjøre deg i stand til å finne og utvikle de riktige løsningene.

 

I dette studiet vil du lære mer om:

 • Frontend-programmering

 • Universell utforming

 • HTML og CSS

 • JavaScript, React og API

 • Design og brukergrensesnitt

 • Applikasjonsutvikling

 • Backend med skytjenester og JavaScript

 • Sikkerhet

Studiestart:

Høsten 2022 (dato kommer)

Studiested:

Torget 7, 3210 Sandefjord

Søknadsfrist:

Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.

Varighet:

2 år (4 semestre)

Pris:                       

Kr 48.000,- pr. semester.

Godkjenninger:

Lån og stipend i Lånekassen.

Studiet er NOKUT godkjent.

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse.

Les mer under opptakskrav.

Grad:

Høyere yrkesfaglig utdanning

Studiepoeng:

120

Studier Sandefjord - Gokstad Akademiet

Vi opplever stor etterspørsel i markedet etter utvikling av nettsider og mobile applikasjoner. Det vil derfor være behov i arbeidsmarkedet etter personer med kompetanse innen frontend-utvikling." 

                                                                                                  - Anders Årstein Hansen, daglig leder Easyweb AS

Studiemodell

Studiet er lagt opp svært praktisk. Du jobber med emnene slik du vil gjøre i en jobbsituasjon. Det vil være praktiske oppgaver, øvelser og cases underveis.

 

Studiet har følgende emner:

 

1 år

 • Frontend-utvikling og nettlesere

 • Universell utforming

 • HTML og CSS

 • JavaScript, React og API

 • Design og brukergrensesnitt

 

2 år

 • Applikasjonsutvikling

 • Backend med skytjenester og JavaScript

 • Sikkerhet

 • Frontend-programmering

 • Prosjektoppgave