Frontend-utvikling

Frontend-utvikling hos Gokstad Akademiet

Studieinformasjon

For deg som ønsker å jobbe med utvikling av nettsider og mobile applikasjoner.
 

Det er et stort behov i markedet for Frontend-utviklere som kan jobbe tett med andre fagområder for å løse det økende behovet for skreddersydde nettløsninger. Dette studiet er utviklet for å møte bransjens behov ved å gi deg kunnskap og praktiske ferdigheter til å utvikle, forvalte og jobbe med Frontend-utvikling.
 

Du kan etter fullført utdanning kunne lage responsive nettsider som kan vises på alle skjermstørrelser. Du vil ha kompetanse i grunnleggende designprinsipper, universell utforming, helhetlige brukeropplevelser og tekniske løsninger som oppfyller dagens krav og behov.

 

Ny og spennende jobbmuligheter med web- og mobile enheter.

Studiet Frontend-utvikling er for deg som vil jobbe med utvikling av brukerorienterte løsninger for web- og mobile enheter. Dette studiet passer for deg som ikke har erfaring innen fagfeltet, og for deg som har jobbet med tradisjonelle medier og ønsker å jobbe videre med utvikling av digitale løsninger.

 

Etter fullført og bestått utdanning vil du kunne gå inn i en stilling med Frontend-utvikling. Med fagskole innen Frontend-utvikling kan du jobbe i it-selskaper, medie- og kommunikasjonsbedrifter samt større firma med egne it-avdelinger. Studie passer for alle med interesse for utvikling av applikasjoner til nettsider og mobile plattformer.

Hva lærer du:

Du få kompetanse innen de tre hovedspråkene i programmering, HTML, CSS og JavaScript. Disse tre er sentrale elementer i Frontend-utvikling og vil gjøre deg i stand til å finne og utvikle de riktige løsningene.

 

Studiet har følgende emner:

 • Frontend-utvikling og nettlesere

 • Universell utforming

 • HTML og CSS

 • JavaScript, React og API

 • Design og brukergrensesnitt

 • Applikasjonsutvikling

 • Backend med skytjenester og JavaScript

 • Sikkerhet

 • Frontend-programmering

 • Prosjektoppgave

Studiestart:

30. august 2021

Studiested:

Framnæsveien 7, 3222 Sandefjord

Søknadsfrist:

Løpende opptak. Søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn.

Varighet:

2 år (4 semestre)

Pris:                       

Kr 48 000,- pr. semester.

Godkjenninger:

Lån og stipend i Lånekassen.

Studiet er NOKUT godkjent.

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse.

Les mer under opptakskrav.

Grad:

Høyere yrkesfaglig utdanning

Studiepoeng:

120

Studiemodell

Studiet er lagt opp svært praktisk. Du jobber med emnene slik du vil gjøre i en jobbsituasjon. Det vil være praktiske oppgaver, øvelser og cases underveis.

 

Studiet har følgende emner:

 

1 år

 • Frontend-utvikling og nettlesere

 • Universell utforming

 • HTML og CSS

 • JavaScript, React og API

 • Design og brukergrensesnitt

 

2 år

 • Applikasjonsutvikling

 • Backend med skytjenester og JavaScript

 • Sikkerhet

 • Frontend-programmering

 • Prosjektoppgave

Annet:

Til studier

Gokstad Akademiet AS

E-post:

post@gokstadakademiet.no

Telefon:

916 09 200 (Atle Bjurstedt)

 • Facebook

Lik oss på Facebook!

© 2019 Gokstad Akademiet.