Betaling, lån og stipend
 
Våre studier er godkjent for lån og stipend hos Lånekassen.

Du bør søke om støtte fra Lånekassen så snart du har fått studieplass hos Gokstad Akademiet. Lånekassen åpnet for søknader i starten av mai 2021.

 Gå til lånekassen søknadsside 

 

Hvor mye støtte kan jeg få?
 

Våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

 

 

Slik søker du Lånekassen

 

  • Gå inn på Lånekassens nettside: www.lanekassen.no

  • Trykk på «Søknad og skjema om lån og stipend»

  • Velg knappen «Søknad om støtte til utdanning i Norge» til venstre

  • Velg deretter knappen «Høyere og annen utdanning»

  • Klikk «Gå til søknaden» og logg inn

  • Fyll inn søknaden trinn for trinn. Velg Gokstad Akademiet som lærested og utdanningen du har søkt på. Du må også velge avslutningsmåned og år for utdanningen du skal starte

  • Når du får svar fra Lånekassen signerer du avtalen- helst elektronisk

  • Du må ha akseptert studietilbudet fra Gokstad Akademiet for at Lånekassen skal kunne godkjenne søknaden. 

 

Du får første utbetaling etter skolestart, når vi har gitt Lånekassen beskjed om at du har møtt til undervisning.

 

Hvor mye koster det å studere hos Gokstad Akademiet?
 

Kr 48.000,- per semester.
Studentene må dekke kostnader som bøker, eksamensavgift og noen mindre gebyrer (en registreringsavgift på 1900 kr etter du har takket ja til studieplass).